DFC: Legenda se vrací / Die Legende kehrt zurück

Víte, že v Praze existuje německý fotbalový klub, který stál nejen u zrodu kopané v českých zemích,
ale byl ve své době stejně tak slavný jako třeba Sparta nebo Slavia? 

Klub, který má jako jediný na světě pozitivní zápasovou bilanci s FC Bayern Mnichov? 

Je jím DFC Prag, který v letošním roce slaví 125 let od svého založení.

 

Wissen Sie, dass in Prag ein deutscher Fußballklub besteht, der nicht nur an der Wiege des tschechischen Fußballs stand, sondern in seiner Zeit ähnlich populär war wie Sparta und Slavia?

Ein Klub, der als einziger in der Welt eine positive Matchbilanz mit Bayern München hat?

Es ist dies der DFC Prag, der in diesem Jahr (2021) 125 Jahre nach seiner Gründung feiert.

 

 

U příležitosti tohoto výročí vznikl dokumentární film režisérů Odřeje Kavana a Martina Vaško, který mapuje historii DFC od jeho založení, přes nucený zánik v době Protektorátu Čechy a Morava, až po jeho znovuobnovení v roce 2016.

 

Anlässlich dieses Jubiläums wurde von den Regisseuren Odrej Kavan und Martin Vaško ein Dokumentarfilm gedreht, der die Geschichte des DFC seit seiner Gründung über das erzwungene Aussterben während des Protektorats Böhmen und Mähren bis zu seiner Restaurierung im Jahr 2016 nachzeichnet.

 

 

 

 

Autoři na jeho vzniku pracovali víc než rok a zachytili v něm nejen osud jednoho kdysi slavného fotbalového klubu, ale i celou řadu aspektů soužití Čechů, Němců a Židů na našem území. Protože, jak ve filmu říká badatel Petr Bergmann: „Historie tohoto klubu je do značné míry i historií této země.“

 

Die Autoren arbeiteten mehr als ein Jahr an seiner Entstehung und hielten nicht nur das Schicksal eines einst berühmten Fußballvereins fest, sondern auch eine Reihe von Aspekten des Zusammenlebens von Tschechen, Deutschen und Juden auf unserem Territorium. Denn, wie der Forscher Petr Bergmann im Film sagt: „Die Geschichte dieses Vereins ist zu einem großen Teil auch die Geschichte dieses Landes.“

 

 

 

 

 

Film vznikl za podpory / Der Film entstand mit Unterstützung

2 komentáře “DFC: Legenda se vrací / Die Legende kehrt zurück

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *