Tvůrci / Team

Ondřej Kavan

režisér filmu, scénárista, kameraman a produkční

Novinář a filmař, spolupracuje s německými TV stanicemi DW Deutsche Welle, ZDF a ARD Mediathek & Das Erste.

Působil v zahraniční redakci Zpravodajství České televize.

Regisseur des Films, Drehbuch, Kameramann und Produzent

Journalist und Filmemacher, arbeitet mit den deutschen TV-Sendern DW Deutsche Welle, ZDF und ARD Mediathek & Das Erste

Er wirkte in der Auslandsnachrichtenredaktion des Tschechischen Fernsehens.

 

 

Martin Vaško

režisér filmu, scénárista, kameraman a střihač

Filmař a publicista, dlouholetý člen zahraniční redakce Zpravodajství České televize.

Natáčí reportáže pro televizní magazíny Objektiv a Gejzír. Zabývá se vlastní i komerční tvorbou

audiovizuálních děl.

Regisseur des Films, Drehbuch, Kameramann und Schnitt

Filmemacher und Publizist, langjähriges Mitglied der Auslandsnachrichtenredaktion des Tschechischen Fernsehens.

Er dreht Reportagen für die TV-Magazine Objektiv und Gejzír. Er beschäftigt sich mit eigenen und kommerziellen audiovisuellen Werken.

 

 

Thomas Oellermann

autor námětu, filmový průvodce historií DFC Prag

Historik, člen představenstva DFC Prag.

Idee des Films, filmischer Guide durch die Geschichte des DFC Prag

Historiker, Vorstandsmitglied DFC Prag.