Zajímavosti / Interessantes

Osm gólů, osm kapitol. Film je tematicky rozdělený na osm částí, každá z nich začíná vstřelenou brankou. Jako připomínka slavného zápasu z roku 1900, v němž DFC Prag porazil FC Bayern Mnichov 8:0.

/

Acht Tore, acht Kapitel. Der Film ist unterteilt in acht Kapitel, die jeweils mi teinem erzielten Tor beginnen. Als Erinnerung an das legendäre Match von 1900, bei dem der DFC Prag den FC Bayern mit 8:0 schlug.

 

 

Jednotlivé kapitoly jsou věnovány nejen historii DFC Prag a jeho současnosti. Zabývají se i řadou aspektů česko-německého soužití, včetně židovského vlivu, který hrál ve své době významnou roli. Dvě části filmu jsou pak věnovány příběhům osobností, které jsou úzce spjaty s DFC – vynikajícímu záložníkovi židovského původu a československému reprezentantovi Paulu Mahrerovi a všestrannému sportovci a neuvěřitelnému člověku Emerichu Rathovi.

/

Die einzelnen Kapitel sind nicht nur der Geschichte des DFC Prag und der Gegenwart gewidmet. Sie beschäftigen sich mit einer Reihe von Aspekten des deutsch-tschechischen Zusammenlebens, einschließlich des jüdischen Einflusses, der in seiner Zeit eine bedeutende Rolle spielte. Zwei Teile des Films sind dann der Geschichte zweier Persönlichkeiten gewidmet, die eng verbunden waren mit dem DFC – dem herausragenden Mittelfeldspieler jüdischer Herkunft und tschechoslowakischem Nationalspieler Paul Mahrer und dem sportlichen Tausendsassa und unglaublichem Menschen Emmerich Rath.

 

 

Na realizaci snímku pracovali tvůrci víc jak rok. První natáčecí klapka padla 17. září 2020 v Památníku Terezín.

/

An der Umsetzung des Films arbeitete das Team mehr als ein Jahr. Der erste Dreh fanda am 17. September 2020 in der Gedenkstätte Theresienstadt statt.

 

 

Premiéra filmu se měla uskutečnit na konci května 2021, kdy DFC Prag oslavil 125. výročí svého založení. Kvůli pandemii koronaviru však byla odložena na 14. října.

/

Die Premiere des Films sollte Ende Mai 2021 stattfinden, als der DFC Prag seinen 125. Gründungstag feierte. Wegen der Corona-Pandemie wurde dies dann auf den 14. Oktober verlegt.

 

 

Autoři snímku původně plánovali, že dokument bude mít stejnou délku jako jeden fotbalový poločas – 45 minut. Natočeného materiálu, zajímavých informací a příběhů se ale nakonec nashromáždilo tolik, že film dostal celovečerní stopáž.

/

Die Filmemacher hatten zunächst einen Film von 45 Minuten vor Augen, also die Länge einer Halbzeit. Das gedrehte Material, interessante Informationen und die Geschichten erbrachten dann soviel Stoff, dass der Film in einer abendfüllenden Version entstand.

 

 

Film nemá průvodní komentář, je postavený pouze na autentickém vyprávění lidí, kteří mají k příběhu DFC co říct. Je jich celkem 33. Tím nejstarším je syn Paula Mahrera, dnes 95 letý Peter Mahrer, žijící v Los Angeles.

/

Der Film hat keinen Erzähler. Er arbeitet mit der authentischen Erzählung der Menschen, die zum DFC was zu sagen haben. Es sind dies insgesamt 33. Der Älteste ist der älteste Sohn von Paul Mahrer, der heute 95jährige Peter Mahrer, der in Los Angeles lebt.

 

 

Se Zuzanou Schreiberovou z Multikulturního centra Praha, která ve snímku provází diváky po zajímavých místech, kde se spolu setkávali Češi, Němci a Židé, prošli tvůrci téměř dvoukilometrovou trasu od Národního muzea k legendární kavárně Arco na rohu Hybernské a Dlážděné ulice. S jednotlivými zastávkami trvala přibližně hodinu a byla natočena na jeden záběr.

/

Mit Zuzana Schreiberová vom Multikulturellen Zentrum Prag, die die Zuschauer im Film zu interessanten Orten führt, an denen sich Tschechen, Deutsche und Juden trafen, sind die Filmemacher eine ungefähr zwei Kilometer lange Trasse abgelaufen, vom Nationalmuseum zum legendären Café Arco an der Ecke Hybernská/Dlážděná. Mit den einzelnen Stops dauerte das annähernd eine Stunde und wurde als Aufnahme gedreht.