DFC film v Mnichově a v Berlíně / DFC-Film in München und Berlin

Na podzim plánujeme promítání našeho filmu v Mnichově a v Berlíně. Na místě nyní probíhají jednání s partnerskými organizacemi. Termíny ještě upřesníme. Für den Herbst planen wir Vorführungen unseres Films in München und Berlin. Es laufen nun dementsprechende Gespräche mit Partnerorganisationen vor Ort. Genaue Termine werden wir noch präsentieren.  

Náš film v Ústí nad Labem / Unser Film in Ústí nad Labem

Ve čtvrtek 25. srpna promítneme náš film v rámci programu Colloquia Ustensia v Ústí nad Labem. Již 30 let nabízí Kolokvia každoročně bohatý kulturní a historický program o českých zemích. Historie DFC do něj samozřejmě báječně zapadá. Am 25. August zeigen wir unseren Film im Rahmen des Programmes Colloquia Ustensia in Ústí nad Labem. Seit …
Pokračovat ve čtení Náš film v Ústí nad Labem / Unser Film in Ústí nad Labem