Film DFC: Legenda se vrací ve finále Česko-německé novinářské ceny 2022 / Der Film DFC: Die Legende kehrt zurück im Finale des Tschechisch-Deutschen Journalistenpreises

Autoři filmu DFC: Legenda se vrací Ondřej Kavan a Martin Vaško jsou mezi finalisty Česko-německé novinářské ceny za rok 2022 v kategorii multimédia. Tu každoročně uděluje Česko-německý fond budoucnosti novinářkám a novinářům, kteří diferencovaným a do souvislostí zasazeným zpravodajstvím přispívají k lepšímu porozumění mezi Čechy a Němci.

Die Autoren des Films DFC: Die Legende kehrt zurück Ondřej Kavan und Martin Vaško gehören zu den Finalisten des Tschechisch-Deutschen Journalistenpreises 2022 in der Kategorie Multimedia. Er wird jährlich vom Tschechisch-Deutschen Zukunftsfonds an Journalistinnen und Journalisten verliehen, die durch differenzierte und kontextbezogene Berichterstattung zu einem besseren Verständnis zwischen Tschechen und Deutschen beitragen.

 

Více / Mehr: https://cesko-nemecka-novinarska-cena.cz/zname-finalisty-cesko-nemecke-novinarske-ceny-2022/

 

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *